ilawa.plUrz?d Miasta I?awy - Serwis miejski - Strona g?ówna

ilawa.pl Profile

ilawa.pl

Title:Urz?d Miasta I?awy - Serwis miejski - Strona g?ówna

Description:Urz?d Miasta I?awy - Serwis miejski - Strona g?ówna Strona g?ówna Kontakt Newsletter Media i?awskie Urz?d czynny w godzinach: poniedzia?ek 8:00 - 16:00, wtorek - pi?tek 7:15 - 15:15 Dla niedowidz?cych

Keywords:Ilawa, I?awa, Urz?d Miasta, Burmistrz, inwestycje, mieszkańcy, I?awianie

Discover ilawa.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

ilawa.pl Information

Website / Domain: ilawa.pl
Website IP Address: 85.128.255.153
Domain DNS Server: e-dns.pl,f-dns.pl,i-dns.pl,a-dns.pl

ilawa.pl Rank

Alexa Rank: 741592
existsite Rank: 4
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ilawa.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $117,764
Daily Revenue: $322
Monthly Revenue: $9,679
Yearly Revenue: $117,764
Daily Unique Visitors: 29,683
Monthly Unique Visitors: 890,490
Yearly Unique Visitors: 10,834,295

ilawa.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Ilawa 0 0.00%
I?awa 8 0.69%
Urz?d Miasta 3 0.62%
Burmistrz 5 0.77%
inwestycje 0 0.00%
mieszkańcy 0 0.00%
I?awianie 0 0.00%

ilawa.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache/2
Date Sat, 24 Feb 2018 00:04:50 GMT

ilawa.pl Traffic Sources Chart

ilawa.pl Alexa Rank History Chart

ilawa.pl aleax

ilawa.pl Html To Plain Text

Urz?d Miasta I?awy - Serwis miejski - Strona g?ówna Strona g?ówna Kontakt Newsletter Media i?awskie Urz?d czynny w godzinach: poniedzia?ek 8:00 - 16:00, wtorek - pi?tek 7:15 - 15:15 Dla niedowidz?cych Wybierz j?zyk Aktualno?ci Dla mieszkańców Realizacje inwestycji miejskich Kronika miast partnerskich Miasto Historia i legendy Zabytki Symbole i insygnia miejskie Po?o?enie Fotorelacje Miasteczko Ruchu Drogowego Miasta partnerskie Zas?u?eni dla miasta Honorowi obywatele Samorz?d, Administracja W?adze miasta Urz?d Miasta Rada Miejska M?odzie?owa Rada Miasta I?awy Statut miasta Akty prawne Jednostki i spó?ki Pytania i odpowiedzi Burmistrza Praca w urz?dzie Internetowe biuro prasowe Dla mieszkańców Aktualno?ci Komunikaty i og?oszenia Realizacje inwestycji miejskich Plany inwestycyjne dla I?awy I?awska Karta Du?ej Rodziny Bezp?atne szczepienia Pomoc spo?eczna Nauka i edukacja O?rodek Psychoedukacji Ekologia i ?rodowisko I?awski Bud?et Obywatelski 2017 Konsultacje spo?eczne Komunikacja Miejska Organizacje pozarz?dowe Sport, Kultura, Turystyka Sport - ICSTiR Basen Kluby i organizacje sportowe Biuro Informacji Turystycznej Rejsy statkiem Ilavia Ekomarina I?awskie Centrum Kultury Lotnicza majówka - I?awa 2017 Miejska Biblioteka Publiczna O?rodki kultury Internetowe Muzeum I?awy Kalendarium wydarzeń kulturalnych I?awa na ?ywo Dla inwestorów Ulgi i zwolnienia Specjalna Strefa Ekonomiczna Przetargi na mienie komunalne Plany inwestycyjne dla I?awy OIOF - Obszar Funkcjonalny Geoportal miasta I?awy Aktualno?ci 19 marca 2017 Nagroda Przyjaznego Brzegu znów trafi?a nad Jeziorak Tym razem przyznano j? Miastu I?awa za doskona?? ofert? dla turystów wodniaków oraz dzia?ania inwestycyjne i promocyjne nad brzegami Jezioraka. 14 marca 2017 Pokoloruj ?ab? - konkurs Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest zaprojektowanie kolorystyki fontanny znajduj?cej si? w Parku Miejskim w I?awie, a w przypadku wygranej – realizacja zwyci?skiego projektu. 10 marca 2017 Lotnicza Majówka - I?awa 2017 Zapraszamy! 8 marca 2017 Rozdajemy woreczki na psie nieczysto?ci bo tak naprawd? to od nas w du?ej mierze zale?y jak czysta jest I?awa 1 marca 2017 Dyplom dla Miasta I?awy za zaj?cie 4. miejsca w Rankingu Zrównowa?onego Rozwoju Jednostek Samorz?du Terytorialnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2016 w kategorii Gminy Miejskie Wszystkie aktualno?ci Kalendarium Wybierz miesi?c KWIECIE? 2017 R. Pn Wt ?r Cz Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Historia kolei w Oberlandzie Pr... 7 kwietnia 2017 Komunikaty SPOTKANIE W SPRAWIE DOFINANSOWA? NA OCHRON? ?RODOWISKA ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE DOFINANSOWA? NA OCHRON? ?RODOWISKA Burmistrz Miasta I?awy zaprasza&n... 07.04.2017 Otwarty konkurs ofert na wsparcie prowadzenia szkolenia przedmedycznego dla ... Burmistrz Miasta I?awy og?asza otwarty konkurs ofert na wsparcie prowadzenia szkolenia przedmedycznego dla nauczycieli i uczniów i... 31.03.2017 Og?oszenie o naborze do przedszkoli i szkó? miejskich Burmistrz Miasta I?awy informuje, i?: I. Kryteria brane pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli or... 30.03.2017 W skrócie Pytanie do burmistrza Zadaj pytanieZobacz odpowiedzi Ciekawostki O?rodek Szkoleniowy w Kamionce W Kamionce, kilka kilometrów od I?awy znajduje si? Badawczo-Szkoleniowy O?rodek Manewrowania Statkami. Takich o?rodków jest tylko kilka na ?wiecie, to tutaj doskonal? swoje umiej?tno?ci dowódcy statków czy piloci cumuj?cy do nadbrze?y ogromne statki. Emil Adolf von Behring Emil Adolf von Behring wybitny bakteriolog, urodzi? si? w gminie I?awa. Jest uwa?any za twórc? immunologii, zosta? w 1901 roku laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny Opracowa? surowice antytoksyczne przeciwb?onicze i przeciwt??cowe. Pa?ac w Kamieńcu W Kamieńcu w pierwszej po?owie XVIII w. zosta? wzniesiony pó?nobarokowy pa?ac na zlecenie rodu Finckensteinów. W otoczeniu pa?acu urz?dzono ogród z romantyczn? grot? ogrodow?. Do dzi? zachowa?y si? fragmenty kana?ów ??cz?cych go z rezerwatem przyrody Gaudy. Zamek w Szymbarku We wsi Szymbark znajduj? sie ruiny zamku z XIV w. Zamek zosta? spalony przez Armi? Czerwon? w 1946 r. Ruiny szymbarskiego zamku pod koniec 1995 roku sta?y si? polem bitwy z końca II wojny ?wiatowej. Ko?o Szymbarka znajduje si? cmentarz rodziny von Finckenstein. Wielka ?u?awa Na jeziorze Jeziorak, najd?u?szym jeziorze w Polsce znajduje si? najwi?ksza ?ródl?dowa wyspa w Europie ?rodkowej, Wielka ?u?awa. Jest atrakcj? pojezierza i?awskiego, znajduj? si? tam liczne o?rodki wypoczynkowe oraz wypo?yczalnie sprz?tu wodnego. Najpi?kniejsze w I?awie ZABYTKI INTERNETOWE MUZEUM I?AWY PARK KRAJOBRAZOWY HISTORIA I LEGENDY O?rodek Psychoedukacji Basen Kino Schronisko dla zwierz?t Komunikacja Miejska Informacja Turystyczna Oferta inwestycyjna I?awa jest miastem z 710 letni? tradycj? i histori?, które dynamicznie si? rozwija. Tereny inwestycyjne miasta I?awy s? dobrze przygotowane pod wzgl?dem rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej, zwi?kszaj?cej si? ilo?ci miejsc zatrudnienia, bogatej ofercie atrakcyjnego wypoczynku ze sprzyjaj?cymi walorami natury - jezioro Jeziorak, Wielka ?u?awa oraz zabytkowymi pa?acami, zamkami i szerok? ofert? kultural?. Posiadamy atrakcyjne tereny inwestycyjne dla ma?ych, ?rednich oraz du?ych firm. Miasto posiada tak?e bogat? ofert? wolnych lokali u?ytkowych i mieszkalnych znajduj?cych si? zarówno w centrum, jak i na obrze?ach miasta. Zach?camy państwa do zapoznania si? z zamieszczonymi materia?ami informacyjnymi w tym dziale. Zapisz si? do newslettera Znajdziesz nas na ^ Powrót do góry Kontakt Urz?d Miasta I?awy 14-200 I?awa, ul. Niepodleg?o?ci 13 tel. +48 89 649 01 01 fax. +48 89 649 26 31 Polecane Miejska Biblioteka Publiczna Basen Komunikacja Miejska Redakcja Mapa strony Godziny pracy Wydzia? Komunikacji Spo?ecznej Projekt i wykonanie: AI pogoda.net

ilawa.pl Similar Website

Domain WebSite Title
olkusz.pl Strona g?ówna - Urz?d Miasta i Gminy w Olkuszu - Serwis Samorz?dowy
zambrow.pl Strona g?ówna - Urz?d Miasta Zambrów
namyslow.eu Strona g?ówna - Urz?d Miejski w Namys?owie
strzelceopolskie.pl Urz?d Miejski w Strzelcach Opolskich - BIP - Strona g?ówna
toszek.pl Strona g?ówna - Urz?d Miejski w Toszku
lewin-brzeski.pl Strona g?ówna - Urz?d Miejski Lewin Brzeski
bierun.pl Strona g?ówna - Urz?d Miejski w Bieruniu
wasilkow.pl Strona G?ówna | Urz?d Miejski w Wasilkowie
paczkow.pl Strona g?ówna - Urz?d Miejski w Paczkowie
zdzieszowice.pl Strona g?ówna - Urz?d Miejski w Zdzieszowicach
siemianowice.pl Strona g?ówna ? Urz?d Miasta w Siemianowicach ?l?skich
czestochowa.pl Urz?d Miasta Cz?stochowy - Strona g?ówna
szczecin.pl Strona G?ówna Urz?du Miasta Szczecin :: Urz?d Miasta Szczecin
walcz.pl Strona g?ówna portalu miasta Wa?cz - Urz?d Miasta Wa?cz
gugik.gov.pl Strona g?ówna | G?ówny Urz?d Geodezji i Kartografii
miastochojnice.pl Chojnice - Urz?d Miejski - Strona g??wna
piwniczna.pl Strona g?ówna - Strona Urz?du Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
mup.gov.pl Strona g?ówna - Miejski Urz?d Pracy w Olsztynie - oferty pracy, sta?e, dofinansowania dla pracodawc...